Emil sitter på förstabordet! Vinst även detta parti mot James Lindström.

 

Emil efter prisutdelningen. Till vänster står vinnaren Ulf Hammarström.