För första gången i  Gnarps SK:s historia arrangerades ett problem-KM. Tävlingen arrangerades av Emil Jonsson, vilken är anledningen till att han inte omnämns i tabellen nedan. Vann gjorde Emanuel på 21/21 poäng, över favoriten Ulf. En annan av favoriterna, nämligen Karl-Erik fick avbryta efter att ha fått 3/3 problem rätt. Poängsystemet innebar att rätt svar gav 3 poäng, medan ett svar som varit felskrivet, inte klart eller annat mindre fel gav 1 poäng och ett felaktigt svar gav 0 poäng.
Man fick 5 minuters betänketid per problem.

Placering: Namn: Poäng: Korrekta svar: Mindre fel: Inkorrekta svar:
1 Emanuel Sundin 21 7 0 0
2 Ulf Norell 19 6 1 0
3 Karl-Erik Berggren 9 3 0 0
4 Nisse 9 3 0 4
5 Tore 7 2 1 4
6 Simon 3 1 0 6

Tävlingen var såväl rolig som bra arrangerad, och vi hoppas på att kunna ha ett fortsatt årligt KM i problemlösning.